Make your own free website on Tripod.com

SK MUZAFFAR SYAH
Visi dan Misi Sekolah
Home
Visi dan Misi
Berita Semasa
Guru-guru Penolong Kanan
Pengerusi Panitia
Pengerusi Panitia
Sejarah
Hubungi kami
Gerbang Pendidikan
Warga SKMS

Visi
 
Mewujudkan subuah institusi yang berkesan bagi melahirkan murid yang cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan berakhlak mulia.
 
Misi Sekolah
 
1. Sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan
2. Melahirkan warga sekolah yang berketerampilan dan berpotensi dalam mencapai wawasan serta aspirasi negara
3. Mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif
4. Melahirkan insan yang seimbang  dan harmonis dearipada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
 
 

Enter supporting content here